Ogłoszenia:

Ogłoszenia Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora:


[Rozmiar: 123410 bajtów]

1. - Zapraszamy na zajęcia sportowe "Tai Chi…"- są jeszcze wolnemiejsca.

2. - Zapraszamy na wyjazdy na LAGUNĘ w dniach:
          05, 19 marca 2020 roku o godz. 9.00 z ZCP w Stargardzie.

3. - Zapraszamy na kursy komputerowe dla 65+ i na kurs języka: angielskiego.

4. - WCZASY w MRZEŻYNIE pt. "AKTYWNA WIOSNA" w Ośrodku MERKURY w dniach
      18-25 kwietnia 2020 roku. Jak najszybciej należy wpłacić zaliczkę 300 zł.

5. - Zapisy w biurze tel. 91 834 52 22.

5. - Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w Kapeli Emeryckiej i do śpiewania
      w Chórku Senioralnym w DKK. Zapisy w biurze.

6. - Przypominamy, że nie zwracamy kosztów wyjazdu za nieobecność
      zgłoszoną na dzień przed wyjazdem, ale można zgłosić osobę w zastępstwie.

7. - Zapisy na wyjazdy tylko w biurze.

8. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie nr tel. 91 8345222.

9. - Emerytom wydajemy "Zaświadczenie na pociąg ze zniżką 37 %".

10. - Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
        w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.

11. - Przyjmujemy bieżące składki członkowskie za 2020 rok.

12. - Zarząd Główny PZERiI dnia 23 października 2013 r. podjął Uchwałę nr 16/3/X/2013
          i postanawia:
      - podwyższyć miesięczną składkę związkową z kwoty 2.00 zł
          do kwoty 2.50 zł. tj. 30,50 zł rocznie,
      - podwyższyć wpisowe do wysokości 3.00zł.
      - podwyższyć odpłatność za legitymację związkową do wysokości 5.00 zł.
      - opłata za duplikat 7.50 zł.
      - podwyższyć odpłatność za wydawanie zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
          do 10.00 zł.

      Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

13. - Na wycieczki nie zapisujemy na telefon. Zapraszamy do biura.

14. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie - tel. 91 834 52 22

15. - Zapraszamy na planowane WYCIECZKI ZAGRANICZNE w 2020 roku - zapisy w biurze:...


... Ryga - Tallin - Helsinki - Petersburg - Wilno w dniach: 18.08-27.08.2020 roku - autokar.

... Truskawiec w dniach: 14.06-26.06.2020 roku - pociąg.

... Istambuł /Turcja/ w dniach: 06.10-13.10.2020 roku.

... Chorwacja w dniach: 03.07-12.07.2020 roku - pociąg.


- - - ZAPRASZAMY!!!

    Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
                            w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.
KLUB SENIORA zaprasza:

1. Poniedziałek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30.
2. Poniedziałek - Kurs komputerowy godz. 9.00.
3. Poniedziałek - Nauka tańca towarzyskiego - godz. 12.30.
4. Wtorek - Zajęcia Koła literackiego.
5. Środa - Warsztaty Zespołu Śpiewaczego - godz. 9.30.
6. Czwartek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30 - (do uzgodnienia).
7. Czwartek - Koło robótek ręcznych - godz. 10.00 w DKK.
8. Czwartek - Zajęcia gimnastyczne "Tai Chi…" godz. 16.30.
9. Piątek - Warsztaty gastronomiczne w biurze p. nr 2
WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22BIURO PZERiI znajduje się
...w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17.
Wejście od tyłu DKK.

- - - ZAPRASZAMY - - -