Ogłoszenia:

Ogłoszenia Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora:
1. - Od 16 WRZEŚNIA WZNAWIAMY PO WAKACJACH ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
      I ROZRYWKOWE.

2. - Zajęcia na basenie w OSiR - są zawieszone do odwołania z powodu remontu.

3. - POŻEGNANIE LATA w MRZEŻYNIE - 23-30.09.2019.

4. - Zapisy na wczasy w OW "MERKURY", ktore odbędą się w MRZEŻYNIE w dniach
      23.-30.09.2019 r. Wpłata zaliczki 300 zł do 23 sierpnia br.

5. - Wycieczki po kraju wywieszone są na tablicach w biurze.

6. - Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w Kapeli Emeryckiej i do śpiewania
      w Chórku Senioralnym w DKK. Zapisy w biurze.

7. - Przypominamy, że nie zwracamy kosztów wyjazdu za nieobecność
      zgłoszoną na dzień przed wyjazdem, ale można zgłosić osobę w zastępstwie.

8. - Zapisy na wyjazdy tylko w biurze.

9. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie nr tel. 91 8345222.

10. - Emerytom wydajemy "Zaświadczenie na pociąg ze zniżką 37 %".

11. - Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
        w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.

12. - Przyjmujemy bieżące składki członkowskie za 2019 rok.

13. - Zarząd Główny PZERiI dnia 23 października 2013 r. podjął Uchwałę nr 16/3/X/2013
          i postanawia:
      - podwyższyć miesięczną składkę związkową z kwoty 2.00 zł
          do kwoty 2.50 zł. tj. 30,50 zł rocznie,
      - podwyższyć wpisowe do wysokości 3.00zł.
      - podwyższyć odpłatność za legitymację związkową do wysokości 5.00 zł.
      - opłata za duplikat 7.50 zł.
      - podwyższyć odpłatność za wydawanie zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
          do 10.00 zł.

      Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

14. - Zapraszamy na planowane WYCIECZKI ZAGRANICZNE w 2019 roku - zapisy w biurze:...

... SARDYNIA w dniach: 23.04-03.05.2019 roku.

... ODESSA: - czerwiec 2019 roku.

... TRUSKAWIEC: - czerwiec 2019 roku.

... Gruzja: - październik 2019 roku.

15. - Zapraszamy na planowane WYCIECZKI KRAJOWE w 2019 roku - zapisy w biurze:...

... Wczasy świąteczne w Ustce DR "Włókniarz" w dniach: 19-26 kwietnia 2019 r.
      Są jeszcze miejsca. Zaliczka - 300 zł. Całość około 1060 zł.

... Majówka w Mrzeżynie w dniach 04-11 maja 2019 roku. Zaliczka 300 zł.
      Całość około 990 zł.

... Wyjazd do LICHENIA w dniach: 16-18 maja 2019 r.
      Dom Pielgrzyma "ARKA". Zaliczka - 95 zł. Całość około 360 zł.

... Zwiedzamy Bieszczady w dniach: 12-19 lipca 2019 r.
      Mieszkamy w Domu Turysty w Sanoku. Zaliczka - 300 zł. Całość 1149 zł.

... Wczasy w ŁEBIE w dniach: 25.05-07.06.2019 r.
      Mieszkamy w Domu Turysty. Zaliczka - 300 zł. Całość 1200 zł.

... Ciechocinek w dniach: 18-23 lipca 2019 r.
      Zaliczka - 400 zł. Całość około 880 zł.

... MAZURY - WILNO w dniach: 18-27 sierpnia 2019 r.
      Zaliczka - 400 zł. Całość 1140 zł.

UWAGA: Ceny wycieczek zależą od ilości osób. Będą zebrania i będziemy uzgadniać.

16. - Na wycieczki nie zapisujemy na telefon. Zapraszamy do biura.

17. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie - tel. 91 834 52 22


- - - ZAPRASZAMY!!!

    Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
                            w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.
KLUB SENIORA zaprasza:

Od 16.09.2019 WZNAWIAMY PO WAKACJACH ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I ROZRYWKOWE...

1. Poniedziałek - czwartek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30 - OSiR.
2. Wtorek - Koło taneczne w DKK - godz. 12.00 - M. Białas.
3. Wtorek - Zajęcia Chóru - godz. 13.00 - w DKK - przerwa.
4. Środa - Zajęcia fotograficzne - godz. 10.00 w DKK - Jan Balewski.
5. Czwartek - Koło robótek ręcznych - godz. 10.00 - U. Malesa w DKK.
6. Czwartek - Kursy języka: angielskiego - godz. 10.00 w DKK.
7. - - - Warsztaty cukiernicze w DKK godz. 10.00 (czas według potrzeb).
8. - - - Spotkanie Klubiku Literackiego - dzień do ustalenia z prowadzącą w DKK.ZAJĘCIA REHABILITACYJNE:

1. Ćwiczenia rehabilitacyjne wzrokowe - wtorek o godz. 10.30 w DKK.
2. Zajęcia na basenie w OSiR - są zawieszone z powodu remontu.
3. Zajęcia rehabilitacyjne - masaż - środa godz. 10.00 w DKK z M. Jabłońska.
WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22BIURO PZERiI znajduje się
...w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17.
Wejście od tyłu DKK.

- - - ZAPRASZAMY - - -