Ogłoszenia:

Ogłoszenia Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora:1. - 12-19.11.2018 r.   - BIURO EMERYTÓW NIECZYNNE - Zarząd na szkoleniu.

2. - Zajęcia rehabilitacyjne w Klubie Seniora są już wznowione.

3. - Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w Kapeli Emeryckiej.
      Zapisy w biurze. O 1-szym spotkaniu powiadomimy telefonicznie.

4. - Będą wznowione zajęcia okulistyczne i z języka angielskiego.

5. - Zapraszamy na wyjazdy do Laguny w Gryfinie.

6. - Zapraszamy na wczasy świąteczne z zabiegami w MIELNIE w terminie
      21.12.2018 - 03.01.2019 r.

7. - Jednocześnie przypominamy, że nie zwracamy kosztów wyjazdu za nieobecność
      zgłoszoną na dzień przed wyjazdem, ale można zgłosić osobę w zastępstwie.

8. - Zapisy na wyjazdy tylko w biurze.

9. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie nr tel. 91 8345222.

10. - Wtorek - zajęcia Koła literackiego godz. 11.30 w DKK - L. Fengler.

11. - Emerytom wydajemy "Zaświadczenie na pociąg ze zniżką 37 %".

12. - Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
      w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.

13. - Przyjmujemy bieżące składki członkowskie za 2018 rok.

14. - Zarząd Główny PZERiI dnia 23 października 2013 r. podjął Uchwałę nr 16/3/X/2013
          i postanawia:
      - podwyższyć miesięczną składkę związkową z kwoty 2.00 zł
          do kwoty 2.50 zł. tj. 30,50 zł rocznie,
      - podwyższyć wpisowe do wysokości 3.00zł.
      - podwyższyć odpłatność za legitymację związkową do wysokości 5.00 zł.
      - opłata za duplikat 7.50 zł.
      - podwyższyć odpłatność za wydawanie zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
          do 10.00 zł.

      Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

15. - Zapraszamy na planowane wycieczki zagraniczne w 2019 roku - zapisy w biurze:...

... SARDYNIA w dniach: 23.04-03.05.2019 roku.

... ODESSA: - czerwiec 2019 roku.

... TRUSKAWIEC: - czerwiec 2019 roku.

... Gruzja: - październik 2019 roku.

16. - Na wycieczki nie zapisujemy na telefon. Zapraszamy do biura.


- - - ZAPRASZAMY!!!

    Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
                            w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.
KLUB SENIORA zaprasza:

1. Poniedziałek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30.
2. Wtorek - Koło taneczne w DKK - godz. 12.30 - M. Białas.
3. Wtorek - Koło brydżowe - godz. 10.00-13.00 - J. Świątek.
4. Wtorek - Kursy języka: niemieckiego - godz. 10.00.
5. Wtorek - zajęcia Koła literackiego godz. 11.30 w DKK - L. Fengler.
6. Środa - Zajęcia fotograficzne - godz. 10.00 w DKK - Jan Balewski.
7. Czwartki - Koło robótek ręcznych - godz. 10.00 - U. Malesa.ZAJĘCIA REHABILITACYJNE:

1. Ćwiczenia rehabilitacyjne wzrokowe - wtorek o godz. 10.30 w DKK.
2. Zajęcia na basenie w OSiR - wtorek i czwartek godz. 13.30.
WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22BIURO PZERiI znajduje się
...w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17.
Wejście od tyłu DKK.

- - - ZAPRASZAMY - - -