Ogłoszenia:

Ogłoszenia Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora:..

..- - - ZAPRASZAMY!!!

    Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
                            w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.
KLUB SENIORA zaprasza:

1. Poniedziałek - Ćwiczenia gimnastyczne (05.10.2020) - DKK godz. 9.30.
2. Wtorek - Nauka tańca towarzyskiego (06.10.2020) - godz. 10.15.
3. Czwartek - Zajęcia gimnastyczne "Tai Chi…" (08.10.2020) godz. 16.45.
          - - - Zajęcia odbywają się na sali tetralnej w DKK...
WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22BIURO PZERiI znajduje się
...w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17.
Wejście od tyłu DKK.

- - - ZAPRASZAMY - - -