Ogłoszenia:

Ogłoszenia Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora:    ...

1. - Organizujemy warsztaty gastronomiczne – zapraszamy miłośników gotowania
      i pieczenia. Zapisy w biurze emeryckim.

2. - Środa - Kurs komputerowy - pierwsze spotkanie 09.01.2019 r. godz. 10.00 w DKK.
                  Kurs dla początkujących (będą 2 grupy). Prowadzi: Kamil Pędziwiatr.

3. - Zajęcia rehabilitacyjne w Klubie Seniora są już wznowione.

4. - Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w Kapeli Emeryckiej i do śpiewania
      w Chórku Senioralnym w DKK. Zapisy w biurze.

5. - Przypominamy, że nie zwracamy kosztów wyjazdu za nieobecność
      zgłoszoną na dzień przed wyjazdem, ale można zgłosić osobę w zastępstwie.

6. - Zapisy na wyjazdy tylko w biurze.

7. - Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie nr tel. 91 8345222.

8. - Emerytom wydajemy "Zaświadczenie na pociąg ze zniżką 37 %".

9. - Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
        w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.

10. - Przyjmujemy bieżące składki członkowskie za 2019 rok.

11. - Zarząd Główny PZERiI dnia 23 października 2013 r. podjął Uchwałę nr 16/3/X/2013
          i postanawia:
      - podwyższyć miesięczną składkę związkową z kwoty 2.00 zł
          do kwoty 2.50 zł. tj. 30,50 zł rocznie,
      - podwyższyć wpisowe do wysokości 3.00zł.
      - podwyższyć odpłatność za legitymację związkową do wysokości 5.00 zł.
      - opłata za duplikat 7.50 zł.
      - podwyższyć odpłatność za wydawanie zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
          do 10.00 zł.

      Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

12. - Zapraszamy na planowane wycieczki zagraniczne w 2019 roku - zapisy w biurze:...

... SARDYNIA w dniach: 23.04-03.05.2019 roku.

... ODESSA: - czerwiec 2019 roku.

... TRUSKAWIEC: - czerwiec 2019 roku.

... Gruzja: - październik 2019 roku.

13. - Na wycieczki nie zapisujemy na telefon. Zapraszamy do biura.


- - - ZAPRASZAMY!!!

    Zapisy i opłaty od wtorku do piątku od 09.00 do 13.00 (piątek do 12.00)
                            w biurze ul. Szczecińska 17 tel. 91-834-52-22.
KLUB SENIORA zaprasza:

1. Poniedziałek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30.
2. Poniedziałek - Koło taneczne w DKK - godz. 12.30 - M. Białas.
3. Wtorek - Kursy języka: niemieckiego - godz. 10.00.
4. Środa - Kurs komputerowy - pierwsze spotkanie 09.01.2019 r. godz. 10.00 w DKK.
                Kurs dla początkujących (będą 2 grupy). Prowadzi: Kamil Pędziwiatr.
5. Środa - Zajęcia Chóru - godz. 13.30 - w DKK.
6. Środa - Zajęcia fotograficzne - godz. 10.00 w DKK - Jan Balewski.
7. Czwartki - Koło robótek ręcznych - godz. 10.00 - U. Malesa.
8. Sobota - Nordic Walking - godz. 10.00 - T. Płowens.
9. - - - Koło literackie – spotkania do ustalenia z prowadzącym.ZAJĘCIA REHABILITACYJNE:

1. Ćwiczenia rehabilitacyjne wzrokowe - wtorek o godz. 10.30 w DKK.
2. Zajęcia na basenie w OSiR - poniedziałek i czwartek godz. 14.00.
WSZELKIE INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22BIURO PZERiI znajduje się
...w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17.
Wejście od tyłu DKK.

- - - ZAPRASZAMY - - -