Plan Pracy na styczeń 2022 roku:

Ogłoszenie Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oraz Klubu Seniora

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klub Seniora informują,
że w styczniu 2022 roku organizują:

UWAGA!!!
Prosimy o przestrzeganie regulaminu sanitarnego:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01.2022 rok  - Spotkanie tematyczne "Jak minęły święta - śpiewanie kolęd"
                           - godz. 11.00 w DKK.

12.1.2022 rok  - Wyjście do Stargardzkiego Centrum Naukowego godz. 11.00 w DKK.

19.01.2022 rok  - Warztaty psychoedukacyjne "Ćwiczenia pamięci" - godz. 11.00 w DKK.

20.01.2022 rok  - Czwartki literackie - godz. 11.00 w DKK.

26.01.2022 rok  - DZIEŃ BABCI i DZIADKA - godz. 11.00 w DKK. Spotkanie
                           z Przedszkolakami.

KLUB SENIORA prowadzi zapisy do kół zainteresowań:

1. Poniedziałek - Ćwiczenia gimnastyczne - DKK godz. 9.30.
2. Poniedziałek, środa - AQUA- Senior na basenie - godz. 9.00.
3. Czwartek - Robótki Ręczne - godz. 12.00.
4. Dzień i godz. do ustalenia z Zespołem - Zajęcia ZŚ "Płomienne serca".
5. Środa - Ćwiczenia pamięci godz. 12.00.


INFORMACJE i ZAPISY W BIURZE
i na spotkaniach środowych w DKK.

- tel. 91 834-52-22

- - - ZAPRASZAMY - - -