Prezydium:

Stan Organizacyjny Zarządu Rejonowego
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
w Stargardzie Szczecińskim:

W dniu 24.04.2013 r. odbył się Zjazd Delegatów O/R PZERiI w Stargardzie Szczecińskim.
Wybrano Zarząd w nowym składzie na okres pięciu lat:


Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodnicząca Wanda Wysocka  
Z-ca Przewodniczącej Stanisława Budyta  
Z-ca Przewodniczącej Tadeusz Leżała  
Sekretarz Maria Kmiecik-Gałaguz  
Skarbnik Bogusława Nowak  


W Zarządzie działają Komisje:

- Komisja Kultury -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodnicząca Marianna Stankiewicz  
Sekretarz Krystyna Kłoczko  
Członek Krystyna Kisielewska  
Członek Henryk Kowalewski  

- Komisja Socjalna -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodnicząca Zofia Czarkowska  
Sekretarz Urszula Malesa  
Członek Stanisława Toś  
Członek Genowefa Leyk  

- Komisja Rewizyjna -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodniczący Werner Sztępień  
Sekretarz Zdzisława Gajda  
Członek Marianna Filipczuk  - DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGOWY -

1. Wanda Wysocka
        2. Maria Kmiecik-Gałaguz
        3. Krystyna Drzazga
        4. Stanisława Budyta
        5. Tadeusz Leżała
        6. Jadwiga Modrzewska
        7. Maria Jankowska